Keuren van lasapparatuur 

Waarom wordt lasapparatuur apart vermeld als keuring?
Sinds enkele jaren zijn de eisen betreft het keuren aangepast.

lasapparaten
Dat elektrische arbeidsmiddelen moeten worden gekeurd volgens de norm NEN 3140 is over het algemeen bekend.
Ook lasapparatuur valt onder de keuringsplicht en moeten op regelmatige basis worden gekeurd.
Op het moment dat een organisatie stalen constructies gaat ontwikkelen onder CE dan moet de organisatie voldoen aan de EN 1090.
In deze norm worden eisen gesteld aan lasapparatuur.
Deze moeten gevalideerd worden (op kwaliteit beoordeeld) en periodiek worden gekeurd volgens de NEN-EN-IEC 60974-4.
In deze norm is de visuele inspectie en zijn de metingen inclusief de grenswaarden vastgelegd.

Bij de elektrische keuring volgens NEN-EN-IEC 60974-4 zijn er de volgende aandachtsgebieden:
metingen:
-Conditie van het veiligheidscircuit (aarding)
-Isolatie weerstanden van het primaire circuit
-metingen van het secundaire circuit
-rapportage en vastleggen van de metingen

visuele inspectie:
-Ontbrekende of defecte isolatie
-Defecte aansluitingen
-Defecte of ontbrekende schakelaars
-Andere beschadigingen

Primaire voeding:
-Defecte of beschadigde aansluitkabel
-Beschadigde voedingsstekker
-Gebroken of gesmolten pennen
-Kabel uit trekontlasting of trekontlasting defect
-Kabels en/of voedingsstekker niet geschikt voor de aangesloten machine

Secundaire zijde (las-circuit):
-Laskabels, breuk of beschadigde isolatie
-Defecte of thermisch vervormde (OKC) connectoren
-Kabels en/of connectoren niet geschikt voor de aangesloten machine

Behuizing:
-Defecte of beschadigde onderdelen aan (delen van) de machine.
-Onbevoegde modificaties.
-Koelopeningen geblokkeerd of ontbrekende filters.
-Tekenen van overbelasting en ondeugdelijk gebruik.
-Missende of defecte beschermkappen (bv. gasfleshouders).
-Missende of defecte wielen, hijs beugels , etc.
-Defecte draadrol-houders.
-Geleidende objecten in de omgeving
(bv afgeknipte draadjes in de draadaanvoerkasten).

Bediening:
-Defecte schakelaars, knoppen, meters, lampjes en display’s.
-Defecte manometers/ flowmeters reduceer-toestel(len).
-Verkeerd toegepaste zekeringen/ beveiligingen die vanaf de buitenkant bereikbaar zijn.

Algemeen:
-Defecte gasslangen en aansluitingen.
-Slechte leesbaarheid van markeringen en aansluitingen.
-Andere beschadigingen of aanwijzingen van ondeugdelijk gebruik.

Onderhoud en reparatie:
naast de keuring kunnen wij het apparaat een volledige onderhoudsbeurt geven.
Demontage van de machine en schoonmaken van alle onderdelen.
Vervangen van sliijtagedelen.
rapportage van bovenstaande.

bel of mail voor meer informatie...
terug